API Sklepu wiedzy udostępnia podstawowe metody związane z Twoimi szkoleniami

Do API zapytanie przesyłamy metodą POST.

Każda z metod przyjmuje takie parametry jak:

session – ciąg znaków określający wersję API z jaką się łączymy
cmd – nazwa metody, z którą chcemy wywołać

Każda z metod zwraca tablicę z kluczami:

  • status – typu integer, istnieją trzy typy statusów:
  • 0 – OK
  • 1 – Błąd ogólny
  • 2 – Błąd autoryzacji
  • data – przyjmuje wartości: ciąg znaków (string) z komunikatem lub tablicę (array) z danymi

API udostępnia takie funkcjonalności jak:Pobieranie kategorii ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź:

Pobieranie typów ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź:

Pobieranie podtypów ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź:

Pobieranie ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź:

Pobieranie liczby ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź:

Dodawanie swoich ofert

Zapytanie do API: Odpowiedź: